ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาก้าวสู่ 60 ปี

กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 ตุลาคม 2564